آلبوم جنینی بدعتی که سلامت جنین را به خطر می‌اندازد/سونوگرافی مکرر در شرایط سلامت مادر و جنین غیرضرو