شرکت‌کنندگان در مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با امام خامنه‌ای دیدار کردند