هاشمی: تا فردا پول نرسد، اعزام تیم ملی به جام جهانی آلمان لغو می‌شود