فروش ویژه کشنده های سیباموتور به صورت نقدی و اقساطی