هشدار امام(ره) درباره تحریف اسلام از 26 سال قبل/قلم ها از نوشتن جنایات آمریکا شرم دارد/ لعنتی که امام بر