سومین کنفرانس ملی مهندسی و فیزیک پلاسما در دانشگاه تبریز به کار خود پایان داد