بخشدار ریگ بوشهر: اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ساحلی بجد پیگیری می شود