«محمدحسين اصغريان» سرپرست معاونت توسعه‌ مديريت و منابع انساني استانداري گيلان شد