همایش خیرین کتاب کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود