پرسپولیس با چارتر به عربستان می‌‌رود/ زمان بازگشت مشخص شد