اظهارات عجیب متهم اتفاقات ورزشگاه تبریز/ پای نماینده اصفهان به ماجرا باز شد