روحانی درگذشت حاج عبدالحسین واضحی فرد را تسلیت گفت