شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند