فناوری علمی و نظامی کشورمان ربطی به ۱+۵ ندارد/مذاکره‌کنندگان روزنه‌ سوءاستفاده غرب را ببندند