واشنگتن‌پست: «داعش» کاملاً ساخته سیاست‌های اوباما است