روحانی درگذشت حاج عبدالحسین واضحی‌فرد را تسلیت گفت