پناهیان:درمذاکرات چیزی جز توهین به ملت ایران ندیده‌ایم