انتقاد سناتور آمریکایی از خوش بینی اوباما درباره داعش