مقايسه عملكرد بهترين گلزن پرسپوليس با استقلال/ شهباززاده گل بیشتر، طارمی تأثیرگذاری بالاتر