میثاقیان: در کرمان به اندازه بیست‌سال تجربه کسب کردم/ می‌جنگیم تا به لیگ برتر برسیم