مدیرعامل سایپا:با دو مربی معروف برای فصل بعد صحبت کرده ایم/تکذیب توافق با جلالی