امام جمعه بروجرد: مسوولان باید حافظ حق محرومان و مستضعفان جامعه باشند