برانکو پیش از تمرین امروز به سؤالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد