دود اختلافات بین بخشی در چشم تاکسیرانان/ایران خودرو پاسخ نداد