90 درصد کشتارگاه‌های صنعتی و سنتی کشور دارای پیش‌سرد هستند