«خرمشهر را خدا آزاد کرد، نه کدخدا!» با سخنرانی سعید جلیلی + عکس