استقبال تراکتوری از رئیس‌جمهور/ دامنه شوخی‌های سیاسی به مجلس رسید