کری‌خوانی بازیکن سپاهان برای آقاجانیان/ غیبت صادقی و رحمانی/ پیروزی آبی‌ها برابر قرمزها!