مهدی‌زاده: از تیم آذرخودرو شکایت خواهیم کرد/ از طریق مراجع قانونی پولمان را دریافت می‌کنیم