نمایش 2 فیلم مستند با موضوع «دفاع مقدس» در کانون فیلم سینماحقیقت