تیم مذاکره‌کننده باید به عنوان خط قرمز به بازرسی از مراکز نظامی نگاه کند/ آمریکا توان ورود به جنگ‌ها