فدارسیون فوتبال فلسطین به دلیل بازداشت یک بازیکن فلسطینی به فیفا شکایت کرد