تیم ایران برابر ویتنام شکست خورد/ یک امتیاز در مرحله دوم