برگزاری رزمایش بیت المقدس 27 ارتش در کویر مرنجاب آران و بیدگل