نشست ناظران سیزدهمین جشنواره بین‌المللی امام رضا(ع) برگزار شد