برانکو پیش از تمرین امروز به سوالات خبرنگاران پاسخ می‌دهد