آلگری: می‌خواهیم جشن خداحافظی ژاوی از بارسلونا را خراب کنیم