(تصاویر)دیدارشرکت‌کنندگان‌مسابقات‌بین‌المللی قرآن با رهبر انقلاب