تمرینات اختصاصی برای هفت ملی‌پوش/ دو بازیکن غایب بودند