نماینده آلمان در مذاکرات هسته‌ای، به نمایندگی برلین در ناتو منصوب می‌شود