قیمت بالای نگهداری دام بسیاری از دامداری‌ها را به تعطیلی کشانده/دامپروران و کشاورزان نیازمند حمایت