سرپرست شرکت مخابرات ایران: آماده نشر معارف اسلامی به سراسر دنیا هستیم