۳۰ سناریو روی میز ستاد هماهنگی دولت برای جبران کسری یارانه‌ها