توضیح نکونام درباره خداحافظی ژاوی از بارسا و یک عکس یادگاری با او