شرکت کنندگان سی و دومین مسابقات قرآن با رهبر انقلاب دیدار کردند