بهره‌مندی 8 هزار معتاد از خدمات کمپ‌های ترک اعتیاد قم