مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه شریف: مجوز برگزاری تجمع امروز در میدان فلسطین صادر شد