کاخ سفید: شرط رفع تحریم‌های ایران بازرسی‌های سرزده است