توقف واریز سهمیه سوخت مصوبه دولت است/ وزارت نفت اطلاع رسانی می‌کند