دیدار شرکت‌کنندگان مسابقات بین‌المللی قرآن کریم با رهبری